Digital repository of KAZGUU University

Қазақстан Республикасының қылмыстық- процестік кодексі бойынша iсті қосымша тергеп-тексеру жүргізу үшін қайтару

Show simple item record

dc.contributor.author Мусенова, Э.Е.
dc.date.accessioned 2018-03-03T10:52:41Z
dc.date.available 2018-03-03T10:52:41Z
dc.date.issued 2017-01
dc.identifier.issn 2307-521Х
dc.identifier.uri http://repository.kazguu.kz/handle/123456789/121
dc.description.abstract Мақала қосымша тергеудің қылмыстық-процессуалдық институтының ұғымын, тұжырымдамасын, құрылымын, маңыздылығын зерттеуге, оны заңнамалық реттеуде көптеген өзгерістерге байланысты талқылауға, Қазақстан Республикасының ҚПК нормаларын басқа елдердің қылмыстық процессуалдық кодекстерімен салыстырмалы-құқықтық талдауға, сондай-ақ осы институттың нормаларын іске асырудың сот практикасына арналады, оның негізінде автор прокурордың қосымша тергеуі үшін істі қайтару негіздерін кеңейтуді және соттың процессуалдық белсенділігін ұлғайтуды ұсынады. ru_RU
dc.language.iso kk ru_RU
dc.publisher Право и государство ru_RU
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject сотқа дейінгі тергеу ru_RU
dc.subject істі қайтару ru_RU
dc.subject қылмыстық іс ru_RU
dc.subject қосымша тергеу ru_RU
dc.subject прокурор ru_RU
dc.subject басты сот талқылауы ru_RU
dc.subject соттың белсенділігі ru_RU
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE ru_RU
dc.title Қазақстан Республикасының қылмыстық- процестік кодексі бойынша iсті қосымша тергеп-тексеру жүргізу үшін қайтару ru_RU
dc.type Статья (Article) ru_RU


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States