Digital repository of KAZGUU University

Filter by: Subject

Results Per Page:

Filter by: Subject

жасанды интеллект және құқық, жасанды интеллект, құқық, бетті тану, ұшқышсыз көлік, адамның негізгі құқықтары, құқықсубъекттілік, алгоритмдер, бағдарламалық код, машиналық оқыту (1)