Digital repository of KAZGUU University

Алқабилердің қатысатын сот тергеуінің ерекшеліктері

Show simple item record

dc.contributor.author Мусенова, Э.Е.
dc.date.accessioned 2018-04-09T04:32:09Z
dc.date.available 2018-04-09T04:32:09Z
dc.date.issued 2013-03
dc.identifier.issn 2307-521Х
dc.identifier.uri http://repository.kazguu.kz/handle/123456789/400
dc.description.abstract Бұл мақалада алқа билер сотының құқықтары, міндеттері және істі қарастырумен байланысты олардың әрекеттеріне қойылатын шектеулер, сонымен қатар, алқа билер қатысатын соттың сот тергеуіндегі дәлелдерді зерттеудің ерекшеліктері қарастырылады. Автор төрағалық етушінің уәкілеттігін кеңейтуді және алқа билердің қатысуымен қылмыстық істі қарастыру кезінде сот әрекеттерін кеңейтуді ұсынады. ru_RU
dc.language.iso kk ru_RU
dc.publisher Право и государство ru_RU
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject алқа билер соты ru_RU
dc.subject алқа билерге кандидаттар ru_RU
dc.subject алдын ала тыңдау ru_RU
dc.subject сот тергеуі ru_RU
dc.subject басты соттың істі талқылауы ru_RU
dc.subject төрағалық етуші ru_RU
dc.subject сот әрекеттері ru_RU
dc.subject тараптар ru_RU
dc.subject сотталушы ru_RU
dc.subject жарысқа түсушілік ru_RU
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE ru_RU
dc.title Алқабилердің қатысатын сот тергеуінің ерекшеліктері ru_RU
dc.type Статья (Article) ru_RU


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States