Digital repository of KAZGUU University

Filter by: Subject

Results Per Page:

Filter by: Subject

LAW/JURISPRUDENCE (1)
авторлық құқық (1)
интеллектуалдық меншік құқығы (1)
көліктік міндеттемелер (1)
патенттік құқық (1)
сақтандыру бойынша міндеттемелер (1)
шарттан тыс міндеттемелер (1)
қаржылық міндеттемелер (1)