Digital repository of KAZGUU University

Search

Search

Browse

My Account

Discover

  • Author

  • Subject

    • электрондық дəлелдеме, электрондық материал, сотта дəлелдемені бағалау, дəлелдемені қолданудың тəжірибесі, сот жұмысының заманауи форматы, электрондық құжат, аудио-бейне жазба, скриншот, компьютер экранының бейнесі, дəлелдемелерді бағалаудың арнайы нұсқаулығы (1)
    • ... View More
  • Date Issued

Indexed in