Digital repository of KAZGUU University

Дедлоктың жекелеген сұрақтарының Қазақстан Республикасының заңнамасымен құқықтық реттелу

Show simple item record

dc.contributor.author Естемиров, М.А.
dc.date.accessioned 2018-03-13T05:07:15Z
dc.date.available 2018-03-13T05:07:15Z
dc.date.issued 2016-04
dc.identifier.issn 2307-521Х
dc.identifier.uri http://repository.kazguu.kz/handle/123456789/212
dc.description.abstract Мақала корпоративтік құқықтық қатынастардағы «тұйыққа тірелу жағдайының» пайда болу себептерін анықтауға арналған. Аталған ұғымның мазмұны шетелдік зерттеушілердің ғылыми еңбектеріне сүйене отырып ашылады. Мақалада акцияны (үлесті) «тұйыққа тірелу жағдайы» аясында иесіз деп тану мүмкіндігі туралы мәселе қарастырылады. «Дедлок» ұғымын отандық заңнамаға енгізу туралы ұсыныс талданады. Отандық және ресейлік соттардың құқыққолдану тәжірибесінің материалдары қарастырылған. ru_RU
dc.language.iso kk ru_RU
dc.publisher Право и государство ru_RU
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject корпоративтік басқару ru_RU
dc.subject қатысушылардың құқықтары және міндеттері ru_RU
dc.subject сот практикасы ru_RU
dc.subject шет елдердің тәжірибесі ru_RU
dc.subject үлесті мәжбүрлеп сатып алу ru_RU
dc.subject сот шешімі ru_RU
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE ru_RU
dc.title Дедлоктың жекелеген сұрақтарының Қазақстан Республикасының заңнамасымен құқықтық реттелу ru_RU
dc.type Статья (Article) ru_RU


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States